Propozycje tematów prac magisterskich

 

Relacja video ze spotkania  pracowników ZH ze studentami podczas dni otwartych w maju 2021, podczas którego, prezentowane były tematy planowanych prac dyplomowych:

https://drive.google.com/file/d/1xhepIuSrUeATmpMF6q8v39bJIIPdnCTT/view?usp=sharing

 

Przykładowe tematy

Długowieczność zwierząt w ogrodach zoologicznych – dr Barbara Pietrzak

Trwałość indywidualności behawioralnej u owada/płaza przechodzącego przeobrażenie zupełne – dr Barbara Pietrzak

Mechanizmy kształtowania się indywidualności behawioralnej zwierząt – dr Barbara Pietrzak

Wpływ stosowanych w rolnictwie probiotyków na zwierzęta planktonowe – dr Barbara Pietrzak

Rola fotoperiodu w terminacji stanu spoczynku – eksperymentalna weryfikacja rozpowszechnionego paradygmatu – dr hab. Mirosław Ślusarczyk

Wpływ sztucznego światła na rozmieszczenie zwierząt w strefie pelagicznej jezior – badania mocno terenowe na Pojezierzu Mazurskim – dr hab. Mirosław Ślusarczyk 

Wpływ substancji alarmowych na behawior skorupiaków planktonowych – praca eksperymentalna – dr hab. Mirosław Ślusarczyk

Zmiany struktury zooplanktonu po usunięciu ryb z wybranych jezior tatrzańskich Doliny Pięciu Stawów Polskich - praca terenowa oraz analiza laboratoryjna – prof. Piotr Dawidowicz, dr hab. Mirosław Ślusarczyk, dr Tomasz Brzeziński

Efekt matczyny u Daphnia: czy córki głodujących matek wygrywają konkurencję z potomstwem swoich sytych ciotek? – prof. dr hab. Piotr Dawidowicz

Wpływ jakości pokarmu na międzygatunkową konkurencję wśród wioślarek – prof. dr hab. Piotr Dawidowicz

Krótkotrwałe (niedobowe) wędrówki pionowe Daphnia magna jako mechanizm wyboru optymalnego środowiska – prof. dr hab. Piotr Dawidowicz

Sezonowa zmienność różnorodności metabolicznej mikroorganizmów tworzących biofilmy na łodygach trzciny pospolitej. Redundancja bakterii epifitycznych w jeziorach eutroficznych – dr Bartosz Kiersztyn

Wpływ obecności sinic i podwyższonej temperatury na wzorzec ekspresji wybranych genów u wioślarek z rodzaju Daphnia – dr Anna Bednarska

Wpływ obecności sinic i podwyższonej temperatury na strategię inwestycji w potomstwo u wioślarek planktonowych z rodzaju Daphnia – dr Anna Bednarska

Wpływ obecności mikrocząstek plastiku na aktywność metaboliczną naturalnych zespołów mikroorganizmów wodnych -  dr hab. Waldemar Siuda - praca eksperymentalna

Różnorodność genetyczna bakterii na powierzchni mikrocząstek plastiku w obecności i w nieobecności ryby planktonożernej (wzdręgi - Scardinius erythrophthalmus) – mgr Ewa Babkiewicz i dr Piotr Maszczyk

Wpływy obecności mikrocząstek plastiku na dobowe migracje pionowe wioślarek z rodzaju Daphnia – mgr Ewa Babkiewicz i dr Piotr Maszczyk

Wpływ obecności mikrocząstek plastiku na siłę konkurencyjną różnych gatunków sinic i zielenic – mgr Ewa Babkiewicz i dr Piotr Maszczyk

Wpływ obecności mikrocząstek plastiku na relacje pasożyt (Glugoides intestinalis) - żywiciel (Daphnia magna) - mgr Ewa Babkiewicz i dr Piotr Maszczyk

Chemiczna komunikacja w ekosystemach wodnych: strach drapieżnika jako kolejna informacja, która nie może być ignorowana przez ofiarę – praca eksperymentalna –  mgr Monika Sysiak i dr hab. Andrzej Mikulski

Czy ofiara może wyczuć strach drapieżnika i zmodyfikować swoją reakcje na jego obecność? – mgr Monika Sysiak i dr hab. Andrzej Mikulski

Wpływ złożonych sygnałów informujących o zagrożeniu na tempo pobierania pokarmu i respiracji u zwierząt wodnych – mgr Monika Sysiak i dr hab. Andrzej Mikulski

Wpływ elementów biotycznych i abiotycznych ekosystemu rzeki na tempo jej samooczyszczania – dr hab. Andrzej Mikulski

Wpływ koszenia trzcinowiska na jego funkcję buforową – dr hab. Andrzej Mikulski

 

Proponowane przez nas tematy prac terenowych, laboratoryjnych lub metaanalitycznych stanowią ramy, w granicach których mogą Państwo kształtować sami ostateczną tematykę pracy magisterskiej.

Jesteśmy także otwarci na propozycje ze strony Studentów i poprowadzenie prac wokół zupełnie innej tematyki, o ile mieści się w profilu zainteresowań i kompetencji naszego Zakładu.

 

 

Opis wybranych tematów:

Rola fotoperiodu w terminacji stanu spoczynku – eksperymentalna weryfikacja rozpowszechnionego paradygmatu - dr hab. Mirosław Ślusarczyk

O ile fotoperiod jest uniwersalnym czynnikiem sygnalnym indukującym (rozpoczynającym) fazę spoczynku u wielu, jeśli nie większości organizmów, podobną rolę przypisuje się mu w terminacji tej fazy, pomimo nikłego wsparcia dowodowego, lub wbrew istniejącym dowodom, z powodu niezrozumienia roli światła w obu zjawiskach.

Wielu badaczy zjawiska spoczynku skorupiaków planktonowych hołduje temu błędnemu (moim zdaniem) przekonaniu, co udowodniliśmy wspólnie z dyplomantką na przykładzie jednego gatunku skorupiaków planktonowych (Ślusarczyk i Flis 2019).

Naszym zdaniem obecność światła (ilość), a nie fotoperiod (kalendarz), jest istotnym czynnikiem sygnalnym, przerywającym stan spoczynku wielu, jeśli nie większości  organizmów, z kilku powodów, które nie czas poruszać.

W planowanych badaniach chciałbym przebadać w sposób eksperymentalny formy przetrwalne kilku innych gatunków skorupiaków planktonowych, pochodzących z różnego typu zbiorników wodnych (permanentnych i okresowych) by rozprawić się z błędnym (moim zdaniem) przeświadczeniem wielu  biologów.

 

Realizacja NETMAX