Propozycje tematów prac licencjackich

Przykładowe proponowane tematy

Postrzeganie zagrożenia a czas trwania życia zwierzęcia - praca teoretyczna – dr Barbara Pietrzak 

Mechanizmy kształtowania się indywidualności behawioralnej zwierząt - praca teoretyczna – dr Barbara Pietrzak

Rola ogrodów zoologicznych w Polsce w edukacji przyrodniczej – dr Barbara Pietrzak

Wpływ stosowanych w rolnictwie substancji na zwierzęta planktonowe - praca teoretyczna – dr Barbara Pietrzak

Przeżywalność patogennych szczepów pałeczki okrężnicy  E. coli  w środowiskach wodnych stref umiarkowanych w obliczu zmian klimatycznych - praca teoretyczna – dr Bartosz Kiersztyn 

Wpływ jakości pokarmu na ilość materiałów zapasowych inwestowanych w potomstwo - model Daphnia - dr Anna Bednarska

Innowacyjne technologie i rozwiązania systemowe ochrony zasobów i jakości wód powierzchniowych – praca teoretyczna – dr hab. Waldemar Siuda

Wielkoprzemysłowa hodowla zwierząt i jej konsekwencje dla środowiska – praca teoretyczna – prof. dr hab. Joanna Pijanowska

Zmiany rozmieszczenia i zasięgów gatunków w świetle zachodzących zmian klimatu – praca teoretyczna – prof. dr hab. Joanna Pijanowska

Zarządzanie gatunkami inwazyjnymi – ewolucja poglądów – praca teoretyczna – prof. dr hab. Joanna Pijanowska

Śmieci w oceanach – praca teoretyczna prof. dr hab. Joanna Pijanowska

Inteligencja roślin – fakty i mity – praca teoretyczna – prof. dr hab. Joanna Pijanowska

 

Proponowane przez nas tematy stanowią ramy, w granicach których Studenci mogą kształtować sami ostateczną tematykę pracy licencjackiej.

Jesteśmy także otwarci na propozycje ze strony Studentów i poprowadzenie prac wokół zupełnie innej tematyki, o ile mieści się w profilu zainteresowań i kompetencji naszego Zakładu.

 

 Propozycje tematów prac magisterskich

 

Realizacja NETMAX