Prace licencjackie zrealizowane w Zakładzie Hydrobiologii

2020

 • Magdalena Batko (2020) Influence of nursery-rearing on intraspecies affiliation, well-being and sociality towards human in captive Pan troglodytes. Opiekun dr Barbra Pietrzak
 • Adrianna Piechal (2020) Differences in gestural communication in wild chimpanzees. Opiekun prof. dr hab. Joanna Pijanowska
 • Barbara Płaskonka (2020) Wpływ obecności drapieżnika na behawior żaby moczarowej Rana arvalis przed i po metamorfozie. Opiekun dr Barbra Pietrzak

2019

 • Aleksandra Czerwonka (2019) Wpływ wczesnej ekspozycji na informację o obecności drapieżnika na behawior samic Daphnia pulex w pionowym gradiencie temperatury. Opiekun dr Barbra Pietrzak
 • Ewa Enfer (2019) Wpływ temperatury na selektywność ryby planktonożernej względem różnej wielkości zooplanktonu. Opiekun dr Piotr Maszczyk
 • Joanna Korona (2019) Postrzeganie wieku zwierząt przez zwiedzających Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie. Opiekun dr Barbra Pietrzak
 • Martyna Marjańczuk (2019) Ekosystemy raf koralowych i ich zagrożenia. Opiekun prof. dr hab. Joanna Pijanowska
 • Szymon Pukos (2019) Wpływ hypoksji w metalimnionie jeziornym na tempo żerowania ryby planktonożernej. Opiekun dr Piotr Maszczyk

2018

 • Konrad Abramczyk (2018) Alternatywy w stosunku do badań na zwierzętach. Opiekun prof. dr hab. Joanna Pijanowska
 • Karol Krajewski (2018) Efektywność żerowania wzdręgi (Scardinius erythrophthalmus) aklimowanej i nieaklimowanej do hypoksji w gradiencie stężenia tlenu. Opiekun dr Piotr Maszczyk
 • Marcelina Ragan (2018) Wpływ wczesnego doświadczenia zagrożenia ze strony drapieżnika  na efektywność ucieczki Daphnia magna w późniejszym życiu. Opiekun dr Barbra Pietrzak
 • Szymon Sitek (2018) Dlaczego chronimy przyrodę? Podejście naukowe a perspektywa etyczna. Opiekun dr hab. Paweł Koperski
 • Wojciech Wilczyński (2018) Różnice międzyklonalne w odpowiedzi fizjologicznej i w zmianie historii życia Daphnia pulex pod wpływem hypoksji i rybich kairomonów. Opiekun dr Piotr Maszczyk
   

Lista wcześniejszych prac dostępna w sekretariacie Zakładu.

Realizacja NETMAX