Odeszła Pani Profesor Anna Hillbricht-Ilkowska

28 lipca odeszła Pani Profesor Anna Hillbricht-Ilkowska, wieloletnia kierowniczka Zakładu Hydrobiologii Instytutu Ekologii PAN, wielka postać polskiej limnologii.
Jej zainteresowania naukowe skupiały się wokół wód śródlądowych i zamieszkujących je organizmów. Prowadziła pionierskie badania, stanowiące milowe kroki w rozwoju limnologii.
Była jedną z założycielek Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego i jego członkinią honorową, wyróżnioną medalem im. Alfreda Lityńskiego za wybitne osiągnięcia w limnologii.
Choć od wielu lat była na emeryturze, do ostatnich dni była aktywna zawodowo. Darzyliśmy Ją wielką sympatią i szacunkiem. Jej odejście to nieodżałowana strata, zamykająca ponad półwieczny piękny rozdział w historii polskiej hydrobiologii.
 
Przyjaciele i Koledzy Zakładu Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego
 
Pogrzeb Pani Profesor odbędzie się w środę 4 sierpnia o 12:00 w Kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach.

Realizacja NETMAX