Hydrobiologia

Program

Program ćwiczeń Hydrobiologia 2021/2022

nr

Data

Temat

Osoby prowadzące

1

6, 8.X.2021

Hydrologia

dr hab. M. Slusarczyk
 

2

13, 15.X.2021

Śródlądowe wody stojące jako środowisko życia organizmów (warunki fizyczne, chemiczne, trofia ekosystemów wodnych

dr hab. M. Slusarczyk

3

20, 22.X.2021

Wody płynące jako środowisko życia organizmów

dr hab. A. Mikulski

4

27, 29.X.2021

Mikroplankton heterotroficzny wód śródlądowych

dr B. Kiersztyn

5

3, 5.XI.2021

Sukcesja sezonowa fitoplanktonu

dr hab. I. Jasser

6

17, 19.XI.2021

Sukcesja sezonowa zooplanktonu

dr A. Bednarska

7

24, 26.XI 2021

Rola makrofitów w środowiskach słodkowodnych

dr A. Bednarska

8

1, 3.XII.2021

Makrofauna wód śródlądowych.  

dr hab. P. Koperski

9

8, 10.XII.2021

Wykorzystanie makrofany jako biotycznych wskaźników stanu ekologicznego wód śródlądowych 

dr hab. P. Koperski

10

15, 17.XII. 2021

Ryby wód śródlądowych.

dr hab. A. Mikulski

11

12, 14.I.2022

Behawior zooplanktonu. 

dr A. Bednarska,
prof. P. Dawidowicz

12

19, 21.I.2022

Zooplankton wód śródlądowych

dr hab. M. Slusarczyk

13

26, 28,I,2022

Fitoplankton

dr hab. I. Jasser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje praktyczne

Ćwiczenia z Hydrobiologii w roku 21/22 roku planowane są  w trybie stacjonarnym w sali 5.03 w budynku CNBCh, Żwirki i Wigury 101.

gr.1, środy g. 10.15 - 13.30
gr. 2, środa g. 14.45 - 18.00
gr. 3, piątek g. 9.00 - 12.15

Oceny

Wyniki sprawdzianu wiadomości  z ćwiczeń z Hydrobiologii z 25 stycznia 2022r. 

Jedno z pięćdziesięciu pytań zostało anulowane, tj. wszyscy otrzymali za to zadanie 0.5 punkta.

max liczba punktów wynosiła 49.5.

Osoba/y, które nie zaliczyła/y sprawdzianu, prosze o kontakt w celu wyznaczenia terminu poprawkowego.
Max ocena z poprawki może wynieść 3+.


ALBUM punkty ocena
382452 43 4+
406531 31/38.5 3+
408207 35.5 3
408409 42 4
421437 48 5!
421616 43 4+
421632 42.5 4+
421634 45 5
421639 45 5
421655 42 4
421668 40 4
421673 45 5
421680 37 3
421681 42.5 4+
421683 38.5 3+
421684 39.5 3+
421685 41.5 4
421689 45.5 5
422484 39 3+
423385 39 3+
431357 39.5 3+
431375 38.5 3+
431377 35 3
431399 41.5 4
431418 35 3

punktacja ocena
47.5-49.5 5+
45.0-47.49 5
42.5-44.99 4+
40.0-42.49 4
37.5-39.99 3+
35.0-37.49 3
0-34.99 nz

rozkład wyników

 

Realizacja NETMAX